Farský (3) list č. 29, 30, 31 zo dňa 14. júla 2019 - otvoriť farský list.